MEDICUS

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP. ZOO
www.szpitalzabrze.pl
Nasz szpital
Chcąc zapewnić mieszkańcom Zabrza i okolic kompleksową opiekę zdrowotną na odpowiednim poziomie 1 listopada 2009 r. rozpoczyna swą działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Miejski w Zabrzu przejmuje wszystkie dotychczasowe zadania po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym co oznacza że w dalszym ciągu zapewnia nieodpłatnie kompleksową opiekę zdrowotną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Niestabilna sytuacja w obszarze publicznej ochrony zdrowia, drastyczny spadek ilości świadczeń medycznych zakontraktowanych przez NFZ w naszym szpitalu oraz niekorzystne uwarunkowania w jakich działa samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zmusiły Urząd Miasta i zarządzających Szpitalem do poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Istotą nowej formy prawnej Szpitala, oprócz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ, jest wykorzystanie istniejącego potencjału kadrowego i sprzętowego do wykonania jak największej liczby dodatkowych świadczeń medycznych dla mieszkańców Zabrza i okolicy, a co za tym idzie pozyskiwania środków finansowych za odpłatne usługi medyczne, takie jak badania diagnostyczne, rehabilitacja lecznicza, niektóre zabiegi operacyjne, opieka pielęgniarska itp.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. kontynuuje działalność medyczną Szpitala Rejonowego działającego od 1 maja 2005 roku. Utworzenie Szpitala Rejonowego było z kolei konsekwencją połączenia w roku 2003 dwóch zabrzańskich szpitali (dawnego Szpitala Rejonowego, przy ul. Zamkowej 4 oraz Szpitala Miejskiego Nr 1 w Zabrzu, przy ul. Wyciska 1) w Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrzu z siedzibą przy ul. Zamkowej 4. Warto podkreślić, że Zabrzanie są od lat związani z tym miejscem, jako że od początku lat 60-siątych ubiegłego wieku przy ul. Zamkowej 4 funkcjonował cieszący się wysokim uznaniem Szpital Górniczy.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. jest szpitalem wielospecjalistycznym. W strukturze Szpitala znajdują się zarówno renomowane oddziały zabiegowe chirurgii urazowo ortopedycznej i chirurgii ogólnej, jak i profilowane oddziały chorób wewnętrznych, nowoczesny oddział intensywnej terapii i oddział: neurologiczny, dermatologiczny, ginekologiczno położniczy oraz neonatologiczny dopełniające kompleksowości świadczeń medycznych. Szpital w oparciu o najnowszej generacji sprzęt medyczny przeprowadza również szeroko rozwiniętą diagnostykę oraz wielokierunkową rehabilitację, co znacznie podnosi jakość świadczeń medycznych i owocuje skróceniem czasu hospitalizacji pacjenta. Szpital świadczy też usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki medycznej specjalistycznej w poradniach tożsamych z posiadanymi oddziałami. Tak skonstruowana opieka nad chorym pozwala na przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki i dokonanie ewentualnej kwalifikacji do hospitalizacji w ramach poradni oraz na kontynuowanie leczenia w trybie ambulatoryjnym po wyjściu pacjenta ze Szpitala.
Jakość świadczonych usług oraz ich kompleksowość stanowią jeden z najsilniejszych atutów Szpitala Miejskiego. Wysoki poziom udzielanych świadczeń jest zasługą wykwalifikowanej kadry medycznej lekarskiej i pielęgniarskiej, a także diagnostów i rehabilitantów. W tym zakresie NZOZ Szpital Miejski w Zabrzu może poszczycić się bardzo cenionymi specjalistami potwierdzającymi swoje umiejętności bogatym doświadczeniem zawodowym.


MEDICUS
WOLNOŚCI 338 B
41-800 ZABRZE
tel. 603 817 669
e-mail: wpokrzywnicki@gmail.com
Copyright 2010 MEDICUS & INTERIA.PL